تمیز کننده های غلظت بالا ( High Density)


کلینر های HD به خانواده ی تمییز کننده هایی که به روش گریز از مرکز کار می کنند تعلق دارد وبرای جداسازی ناخالصی های سنگین همانند قطعات آهنی ، شن و ماسه ، خرده شیشه ، چیپس ها و موارد مشابه از سیال الیاف دار ، مورد استفاده قرار می گیرند. استفاده از این تمییز کننده ها همچنین دستگاه بعدی پروسه ی تولید نظیر توربوسپراتور ، دیفلیکر و ریفاینر را از آسیب دیدن توسط ناخالصی های بزرگ مصون می دارد. دامنه ی کاربرد این دستگاه ها در سوسپانسیون خمیر شیمیایی ، خمیر مکانیکی و نیز خطوط آماده سازی خمیر حاصل از کاغذهای بازیافتی بوده و بعد از سیستم خمیر سازی ( پالپر ) نصب می شوند. در این کلینرها مشاهده ی کامل فرایند جداسازی ناخالصی ها از طریق آب نما امکان پذیر بوده و برای کاهش تلفات الیاف ، تخلیه ی ناخالصی ها از تراپ آشغال به صورت دوره ای انجام می پذیرد. بدنه این دستگاه بصورت استاندارد از جنس استیل زد زنگ ساخته می شود.

فرم ثبت سفارش محصول

شما از طریق فرم زیر می توانید محصول فوق را سفارش دهید
نام محصول:تمیز کننده های غلظت بالا ( High Density)